PI Haaglanden locatie Scheveningen

PI Haaglanden location Scheveningen

Object location: Zuid Holland, Netherlands, Europe
Full address: Pompstationsweg 32 2597 JW DEN HAAG
Pompstationsweg 32 2597 JW DEN HAAG
Capacity: 212
Views: 4502
Short description: Huis van Bewaring en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)
Pre trial facility and Psychiatric Prison Centre
Contact phone: 088 07 14000
+3188 07 14000 (international)
General Information
Visiting hours
On map
User comments (9)

PI Haaglanden has two locations. PI Scheveningen and PI Zoetermeer.

In PI Scheveningen you have the psychiatric prison centre, a somatic centre and people detained by the International Criminal Court (ICC) are held in the ICC's detention centre, which is located within PI Scheveningen,

Postaddress 
PI Haaglanden, locatie Scheveningen 
Postbus 87810 
2508 DE  DEN HAAG 

 

Delivering clothes and goods

You can deliver goods for detainees by the front office at the prison entrance. You can only delivering goods AFTER the inmate has requested it by filling in the proper forms. Delivering goods by post is prohibited and will be returned to sender paid by the detainee. It is not allowed to import bed linen except 2 towels (max. 120 x 60 cm)  and 2 wash gloves

 

Post

Letters can be posted when putting name, and registration number of the detainee. It is not allowed to send money by post. When money is send it will be kept by the prison authorities and delivered back to the prisoner when he will be dismissed from prison. All post will be handled in accordance to the law.

 

Deposit money

You can deposit money, on bank account NL08RBOS0569989248 t.n.v. PI Haaglanden te Rijswijk, The deposit must always include the name and registration number of the prisoner

Paying fines

Existing fines can be paid through CJIB (www.cjib.nl) or cash at the prison entrance 


Scheveningen vormt samen met locatie Zoetermeer de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden.De penitentiaire inrichting in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN).

Postadres 
PI Haaglanden, locatie Scheveningen 
Postbus 87810 
2508 DE  DEN HAAG 

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL08RBOS0569989248 t.n.v. PI Haaglanden te Rijswijk, o.v.v. naam van de gedetineerde en zijn registratienummer.

Gebouw en geschiedenis

In 1880 werd het plan opgevat om een gevangenis aan de Pompstationsweg te bouwen. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven, zoals de monumentale poort.  Het complex is in de loop van de tijd uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis door de Duitsers gebruikt. Nederlanders die zich verzetten tegen de Duitsers werden hier opgesloten voor verhoor en berechting. In de volksmond kreeg de gevangenis de naam ‘Oranjehotel’. 
Aan de Van Alkemadelaan is nu nog het poortje te zien dat herinnert aan deze periode. Door dit poortje werden de ter dood veroordeelden naar de Waalsdorpervlakte gebracht voor executie. Naast het poortje is in 1949 een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan allen die hier weggevoerd werden. Eén van de dodencellen (doodencel 601) is als monument in stand gehouden. De cel is ingericht zoals in de oorlog het geval was. Jaarlijks vind hier een herdenking plaats.

Internationale huizen van bewaring

Binnen de muren van locatie Scheveningen bevinden zich ook de "United Nations Detention Unit" van het Joegoslavië-tribunaal, het "Detention Centre" van het Internationaal Strafhof en de "Detention Facility" van het Bijzonder Tribunaal voor Libanon. Het zijn huizen van bewaring bestemd voor het verblijf van verdachten in afwachting van hun berechting. De genoemde internationale instanties hebben de leiding over hun eigen huis van bewaring.

Visiting address 

Head entrance: 
Pompstationsweg 32 
2597 JW  DEN HAAG 

Location North: 
Van Alkemadelaan 1256 
2597 BP DEN HAAG

A detainee in “de Karelskamp” had the right to have a one hour visit a week. The detainee, in accordance to the law, has to fill in a visitors form to declare which visitors he want to receive.

All visitors has to report by the prison entrance with a valid ID.  Every ward has his own visiting hours conform the day program of the ward. Relatives can not make an appointment this is done by the prisoner

Official visitors (like lawyers, probation officers) has to make an appointment by them self’s only on working days between 09.00-11.45 and 12.30-16.15. Reqwuest to clients calling back there laywer must me emailed to bevolking.pi.haaglanden.scheveningen@dji.minjus.nl.

 During visiting time the prisoners is allowed to receive maximum 3 adults and 1 child  

Children below 16 has to be accompanied by an adult.

 

 


Bezoekadres 
Hoofdingang: 
Pompstationsweg 32 
2597 JW  DEN HAAG 

Locatie Noord: 
Van Alkemadelaan 1256 
2597 BP DEN HAAG

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek is op afspraak mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 11.45 uur en tussen 13.00 en 16.15 uur. U kunt een bezoekafspraak via het centrale nummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een gedetineerde cliënt te bezoeken. Terugbelverzoeken kunt u doorgeven via 

 

 

Some comments text.

User comments (9)
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1»/`/`--
arachni_name»/`/`--
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1)
arachni_name)
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
arachni_name
Posted on 11/01/2019, 01:17 CET
1
Post new comment
You`re answering to the comment posted by .
Cancel answer option
add comment Fields marked with * sign are necessary to be filled